Windows 8 һәм 8.1 өчен татарчалаштыру пакеты | Татарчалаштырылган программалар

Windows 8 һәм 8.1 өчен татарчалаштыру пакеты


Windows_tatarWindows Тел интерфейсы пакеты (LIP) Windows’ның иң киң кулланылышлы бүлекләренең өлешчә тәрҗемә ителгән версиясе булып тора. Тел интерфейсы пакетын урнаштырганнан соң, осталардагы, диалог тәрәзләрендәге, сайлаклардагы текст һәм Ярдәм бүлекләре тел интерфейсы пакеты телендә чагылдырылачак. Тәрҗемә ителмәгән текст Windows 8 (яки 8.1) төп телендә булачак. Мәсәлән, Windows 8 (яки 8.1) испан версиясен алып, каталан тел интерфейсы пакетын урнаштырган булсагыз, кайбер текст испанча калачак. Бер төп телгә берничә тел интерфейсы пакетын урнаштырырга мөмкин. Windows тел интерфейсы пакетлары Windows 8 (яки 8.1) барлык чыгарылышларына да урнаштырыла ала.

Microsoft сайтында сылтама.

2

Кушымта теглары

  • Windows 
  • ПК